varilni-izvor-speedtec-naslovna

Novost pri SQS – varilni izvori Speedtec®

Novi multiprocesorski varilni izvori tretje generacije SPEEDTEC® 400SP in 500SP ponujajo najvišjo kakovost varjenja in visoko učinkovitost varilnih procesov. S tem postavljajo sodobne standarde za profesionalno varjenje.

Varilni aparati SPEEDTEC® so zasnovani na podlagi najnovejše, varčne inverterske tehnologije. Opremljeni so s posebej ojačano strukturo, ki omogoča delovanje tudi v najzahtevnejših okoljskih pogojih.

Modularni sistem:

 • varilni izvori Speedtec® so na voljo v dveh različicah: 420A pri 100% in 500A pri 60%, z izbiro ločenih varilnih omaric (standardni LF52D za osnovne aplikacije ali napredni LF56D za zahtevnejša varilna dela),
 • nov hladilnik COOLARC® 60 povečano učinkovito hlajenje,
 • nov 4-kolesni pogon žice s trdno kovinsko strukturo in
 • široko paleto varilnih programov »Speed Short Arc, High Penetration Speed, Soft Silence Pulse, MECHAPULSE, Checkpoint«.
speedtec-500-sp

Popolnoma ustrezajo potrebam najzahtevnejših varilnih aplikacij v različnih segmentih industrije. Za izjemnimi zmogljivostmi varjenja se skriva platforma SPEEDTEC®, ki temelji na digitalnem komunikacijskem sistemu in vgrajenih orodjih, kot sta Ethernet in USB, kar omogoča natančno sledenje in spremljanje varilnih parametrov »checkpoint «.

Preverite še ostale SPEEDTEC® varilne izvore.

avtomatizacija-varjenja-naslovna

Kaj pomeni avtomatizacija varjenja in kakšne so njene prednosti oz. slabosti

Danes se proizvajalci vedno bolj soočajo z naraščajočimi stroški dela, pomanjkanjem znanja in globalne konkurence. To so pomembni dejavniki, ki jih preprosto ne gre spregledati. Najbolj inovativni proizvajalci danes uporabljajo proces, ki se imenuje avtomatizacija varjenja.

avtomatizirano-varjenje-statistika-naslovna
Predvidena rast avtomatizacije oz. robotizacije v varjenju (VIR 1)

Avtomatizacija varjenja ima danes velik potencial, da zagotovi ogromne produktivnost in posledično še večje dobičke. Uspešna uporaba avtomatiziranih varilnih sistemov lahko ponudi izjemne koristi, vključno s:

 • povečano proizvodnjo
 • izboljšano kakovost in natančnost
 • nižjimi stroški
 • večjo ponovljivostjo
 • manj potrošnega materiala
 • manj delovne sile
 • boljšo varnostjo na delovnem mestu
 • manj odpadkov in predelave
 • preprost delovni proces

V prispevku predstavimo avtomatizacijo varjenja – kaj je, kje se uporablja, kdaj je smiselna, njene prednost in še veliko več.

Kakšne tehnologije se uporabljajo za avtomatizacijo varjenja?

Tehnologija avtomatizacija varjenja je splošen izraz, ki se uporablja za opis široke palete naprav – od preprostih do zelo zapletenih. Te so zasnovane za avtomatizacijo ponavljajočih se varilnih nalog, izboljšanje natančnosti varjenja, povečanje kakovosti varjenja, izboljšanje ponovljivosti in povečanje spretnosti varilcev.

robotizacija

Varilci so se sicer izkazali za izjemno spretni, vendar so visoki stroški kvalificiranih varilcev povzročili ogromne interese in napredek pri tehnologijah za avtomatizacijo varjenja – od robotike do prilagodljivega sledenja zvara.

Dramatično povečanje produktivnosti s pravimi aplikacijami

Medtem ko je spajanje kovin v osnovi preprosto, danes varjenje postaja eden najbolj zapletenih proizvodnih procesov.

Ni redkost, da danes podjetja, ki se ne zavedajo prednosti avtomatizacije varjenja, porabijo na stotine tisoče (v nekaterih primerih milijone) evrov za nepotrebno opremo in ne vidijo potenciala za doseganje ogromnih prihrankov stroškov, povečanje produktivnosti in izboljšave kakovosti. Vse to bi lahko dosegli s kombinacijo novih varilnih procesov, kot je npr. varjenje s trenjem in sodobno opremo za avtomatizacijo varjenja.

Popolna ali delna avtomatizacija varjenja?

Delna avtomatizacija

Delna avtomatizacija vključuje upravljavce, ki ročno nalagajo in nastavljajo obdelovanec. Industrijski nadzorni sistem nato nadzoruje gorilnik, del gibanja in varilne parametre (vnaprej nastavljene ali prilagojene dinamično z uporabo senzorjev), ki varijo zvar. Ko je zvar končan mora upravljavec odstraniti varjeno komponento in nastaviti za naslednji zvar. Delna avtomatizacija je daleč najpogostejša kategorija varilne avtomatizacije. Njen namen je predvsem olajšati proizvodnjo in ne povsem nadomestiti usposobljenih operaterjev.

avtomatizacija-varjenja
VIR 2

Popolna avtomatizacija

Popolnoma avtomatizacija vključuje napravo ali serijo naprav (običajno roboti), ki nalagajo obdelovance, premikajo del ali gorilnik v položaj, ki vari zvar, spremljajo kakovost zvara in razkladajo končni izdelek- Vključen je lahko tudi naknadni inšpekcijski pregled kakovosti. Proizvajalci, ki sodelujejo pri izdelavi velikih količin preciznih komponent, lahko s takim načinom avtomatizacije dosežejo zelo vidnp povečanje produktivnosti.

Katere aplikacije varjenja so najbolj primerne za avtomatizacijo?

Varjenje aplikacij, ki imajo največ koristi od avtomatizacije, imajo eno ali več naslednjih značilnosti:

 • Potrebna je visoka proizvodnja
 • Kakovost in ponovljivost sta kritični
 • Bistvena je natančnost zvara
 • Deli so enaki
 • Deli imajo visoko vrednost
 • Varilska popravila so zahtevna ali draga
 • Zmanjšati je treba stroške varjenja
 • Zmanjšati je treba potrošni material
 • Delo je drago in / ali ga je težko zagotoviti
 • Varilci so lahko ogroženi
 • Število odpadkov je preveliko
 • Prostor v delavnici je omejen

Integriteta zvara in ponovljivost

Kakovost varjenja določata dva primarna dejavnika: integriteta zvara in ponovljivost zvara.

Integriteta zvara

Sistemi za avtomatizacijo varjenja pomagajo zagotoviti integriteto zvara z uporabo krmilnikov procesa industrijskega varjenja. Z združevanjem mehanskega gibanja gorilnika ali dela (za zagotovitev dosledne hitrosti – običajno kritični parameter zvara) z vnaprej nastavljenim ali dinamično nastavljenim tokom, napetostjo, dolžino loka, impulza in žice se lahko doseže višji standard, kot je to možno z ročnim varjenjem. Nadzor kakovosti je lahko vgrajen v avtomatiziran postopek varjenja in se uporabi že med varjenjem, ne šele na koncu.

Ponovljivost zvara

Sistemi za avtomatizacijo varjenja pomagajo zagotoviti ponovljivost zvara z visoko stopnjo natančnosti procesa in sposobnost prilagajanja varilnih parametrov v realnem času. Kadar se uporablja prilagojeno varjenje, so razlike v parametrih običajno dovoljene le v določenem območju, da se zagotovi popolna skladnost z varilnim postopkom.

avtomatizirano-varjenje-2
VIR 3

Povečana proizvodnja

Delna ali popolna avtomatizacija varilnih sistemov lahko bistveno poveča donosnost, brez da bi bili odvisni od ljudi. Ko se uporabljajo varilni sistemi avtomatizacije, največja hitrost proizvodnje ni omejena na človeško vzdržljivost, koncentracijo ali število ur dela.

Superiorna kakovost zvarov

Avtomatizacija hitrosti, toka in drugih ključnih spremenljivk zmanjšuje verjetnost človeške napake v postopku varjenja. Običajno bo avtomatiziran zvar dokončan le, če so izpolnjene vse vnaprej določene zahteve. Bodisi prek predhodnega inšpekcijskega pregleda ali pregledovanja v realnem času.

avtomatizirano-varjenje-statistika
Uporaba avtomatizacije varjenja glede na segmente (VIR 1)

Ročno varjenje zahteva visoko stopnjo koncentracije v daljših obdobjih, kar lahko vodi k utrujenosti varilca in povečanju tveganja za napake. V nekaterih primerih, zlasti pri delu z dragocenimi deli, lahko prihranki pri stroških materiala upravičijo nakup avtomatiziranega varilnega sistema.

Večja doslednost zvara

Visoko avtomatizirani varilni procesi lahko večkrat izvedejo enako varjenje. Ob predpostavki, da so pogoji varjenja konsistentni, bo dobro programiran avtomatiziran sistem varjenja lahko zagotovil tudi konsistentno kakovost.

Avtomatizacija varjenja omogoča veliko višjo stopnjo spoštovanja postopkov varjenja in standardov zagotavljanja kakovosti. Lahko tudi dramatično zmanjša pogostost procesov predelave, kot so brušenje, obdelava in ponovno varjenje.

Nižji stroški delovne sile

Popolna odvisnost od ročnih varilcev lahko skozi čas dramatično poveča stroške dela. Proizvajalci morajo v zakup vzeti tudi čas, ki ga varilci porabijo za odmore, letni dopust, bolniški dopust, poškodbe, čas usposabljanja in ostalo. To so dejavniki, ki vplivajo na osebno produktivnost in s tem posledično stroške dela.

avtomatizirano-varjenje
VIR 2

Mnogi lastniki tako zahtevajo nadure ali pa zaposlijo dodatne pogodbene delavce za pomoč pri povečani proizvodnji. To lahko ima resen in negativen vpliv na proizvodne stroške. Če izdelkov ne morejo pravočasno dobaviti končnemu kupcu, jih lahko finančno kaznujejo in odnos s stranko je ogrožen. Na podjetja z relativno visoko odvisnostjo od avtomatiziranega varjenja in relativno nizke odvisnosti od ročnega varjenja ti dejavniki ne vplivajo.

Na splošno bo delna avtomatizacija varjenja zagotovila vsaj 2x delo usposobljenega varilca, medtem ko popolnoma avtomatizacija varjenja z več pozicionerji in možnostjo nalaganja in razkladanja delov lahko zagotovila do 8x dela usposobljenega ročnega varilca.

Upad izkušenih varilcev

Razpoložljivost usposobljenih delavcev za ročno varjenje je pomemben izziv na številnih področjih. V mnogih zahodnih državah se povprečna starost varilcev hitro povečuje, ker vse manj mladih izbere ročno varjenje kot kariero.

Stroškovna učinkovitost

Medtem ko so lahko investicijski stroški nekaterih boljših sistemov za avtomatizacijo varjenja precejšnje, pa se donosnost naložbe lahko povrne zelo hitro. Predvsem zaradi višje produktivnosti, zmanjšanih stroškov dela, izboljšane kakovosti in natančnosti, zmanjšanih odpadkov in predelave ter drugih dejavnikov.

varilec

Lastniki sistemov za varjenje avtomatizacije se tako lahko odločijo za zmanjšanje njihove delovne sile. Lahko pa dodelijo svoje visoko usposobljene varilce na kritične ročne operacije in svoje nižje plačane operaterje za nadzor avtomatiziranih varilnih operacij.

Izboljšana varnost

Z uvedbo avtomatizacijskih postopkov varjenja se lahko varnost delavcev bistveno izboljša. Veliko varilnih aplikacij je namreč nevarnih. Skoraj vsi varilne aplikacije lahko povzročijo škodo zaradi izpostavljenosti strupenim varilnim hlapom in obločni svetlobi. Takšne aplikacije so lahko avtomatizirane in potreba po vključevanju ljudi se je v veliki meri odpravljena. Avtomatizirani sistemi varjenja lahko dramatično zmanjšajo verjetnost nastanka poškodb in dolgoročno vplivajo na splošno zdravje varilca.

Neprekinjeno delo 24 ur

Avtomatizirane varilne postaje ne potrebujejo premora. Čas, ki je potreben za rutinsko vzdrževanje na večini sistemov za avtomatizacijo varjenja je kaplja v morje v primerjavi v časom, ki ga delavec potrebuje za premor.

Visoko avtomatizirani (običajno robotski) varilni postopki, ki vključujejo obdelavo materialov, lahko nenehno delujejo veliko dlje kot ročni varilci, 24 ur ali več. Čas in viri, povezani s kompleksnim razporejanjem zaposlenih, se lahko bistveno zmanjšajo.

Natančnost

Avtomatizacija postopkov varjenja lahko dramatično izboljša izgled in natančnost zvara. Identično pripravljena v kombinaciji z enakimi varilnimi parametri izdela enake, visoko kakovostne zvare.

Zlasti roboti imajo zelo visoko natančnost ponovljivosti (običajno ± 0,04 mm). Roboti imajo možnost, da sledijo tridimenzionalni poti z veliko natančnostjo, medtem ko postavijo varilni gorilnik na pravilni kot, hitrost in razdaljo od obdelovanca.

 • VIR (1) Verified Market Research
 • VIR (2) Nederman
 • VIR (3) K-TIG

Nederman-Partner-gold-naslovna

SQS – zlati partner Nederman 2021

V podjetju SQS ponosno sporočamo, da smo za leto 2021 postali Zlati partner podjetja Nederman. SQS je tako certificiran in uspešen dobavitelj vrhunskih izdelkov in rezervnih delov Nederman v Sloveniji. Nagrado je v imenu celotne naše ekipe prevzel direktor in strokovni vodja, Tomaž Čuk.

Nederman-Partner-gold

V SQS smo zadovoljni, da lahko dobavljamo celotno paleto izdelkov Nederman. Pri nas lahko zagotovimo tudi tehnično in storitveno podporo za vso Nederman opremo, vključno z namestitvijo in COSHH testiranjem.

V SQS smo tako letos kljub krizi presegli svoja pričakovanja in pomagali ustvariti medsebojno rast in še več poslovne priložnosti.

Za nove poslovne priložnosti se vsekakor zahvaljujemo novim naročnikom, hkrati pa ostajamo zanesljiv dobavitelj obstoječim naročnikom, ki nam še naprej zaupajo. V sodelovanju z Nedermanom se bomo še vedno trudili zagotavljati najboljše rešitve za odsesovanje prahu in dima.

Kot eden od zlatih partnerjev podjetja Nederman smo vsekakor dokazali sposobnost aktivnega zagotavljanja in vključevanja njihovih izdelkov.

Nagrada Gold Partner bo pomagala našim strankam povečati produktivnost in zmanjšati okoljske takse z zagotavljanjem okolju prijaznih in ekološko učinkovitih rešitev. Le aktivne energetske rešitve lahko zagotovijo visoko učinkovite rešitve za vse zahteve odsesovanja v številnih sektorjih. Še naprej ostajamo sinonim za zagotavljanje oskrbe, namestitve, preskušanja, rezervnih delov in podpore za vse sisteme na najvišji ravni kakovosti.

poklic-varilec-naslovna

Poklic varilec – za koga je primeren in kakšne so njegove karierne možnosti

Po podatkih Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije(SKEI) s pričetka leta 2019 naj bi v Sloveniji primanjkovalo več 100 varilcev , zaradi česar se poklic varilec uvršča med deficitarne poklice. Izvršna sekretarka SKEI Mateja Gerečnik je za Cekin povedala, da morajo varilce »uvažati« iz Bosne in Srbije (1)

Želimo si, da bi se še več naredilo na promociji poklica varilca, ki si zasluži boljše delovne pogoje in višjo plačo. Tudi v šolah je ta poklic izginil, zdaj obstaja strojni mehanik,” je še izpostavila Gerečnikova.

Biti dober varilec pomeni izjemne karierne možnosti!

Zato smo se pri SQS, (kjer so na voljo številni kakovostni varilni aparati in vsa varilna oprema), odločili, da naredimo nekaj za promocijo in predstavimo poklic varilec, ki ima nezasluženo "sloves" izginjajočega in nepriljubljenega poklica.

V tem prispevku vam bomo pokazali, da biti varilec lahko pomeni izjemne karierne možnosti, predvsem pa možnost potovanja po celem svetu. 

Kako postati poklicni varilec in za koga je taka kariera primerna

Biti varilec je častno, kot vsak drug poklic. Varjenje je lahko krasen karierni izziv, ne glede na to, ali ste šele na začetku poti ali pa ste se odločili za drugo poklicno pot.

Vendar včasih ljubezen do dela ni dovolj. Potrebno je biti iskren sam s sabo in razmisliti, da je področje varjenja pravo za vas. Kot vsak poklic ima tudi poklic varilca namreč svoje prednosti in svoje slabosti.

Od varilca se pričakuje predvsem, da je ročno spreten ter vzdržljiv, saj je velikokrat potrebno delati v težkih delovnih razmerah.

V tokratnem zapisu se lotimo vsega, kar je povezano s poklicem varilec. Najprej bomo preverili, kašna oblika izobraževanja je potrebna, kašne so delovna področja, na katerih lahko delate, navedli nekaj statistike tako v svetu kot v Sloveniji, se dotaknili plačila in nenazadnje orisali možne pogoje, v katerih varilec dela.

Informacije v prispevku so primerne tako za tiste, ki ste šele na začetku karierne poti, kot tudi tiste, ki razmišljate o zamenjavi poklica. In naj še posebej poudarimo – k branju vabljene tudi predstavnice nežnejšega spola!

Kako lahko postanem varilec? 

Dobra novica je, da varilec lahko postane praktično vsak polnoleten državljan, ki ga varjenje veseli oz. je na tem področju spreten.

Za varjenje namreč, kar se tiče izobrazbe, v precej primerih ne potrebujete nič drugega kot končano osnovno šolo in zahtevane tečaje. Bistvo dobrega varilca namreč ni visoka formalna izobrazba ampak precej spretnosti in znanja.

A. Formalna izobrazba

Po končani osnovni šoli imate možnost obiskovanja poklicne šole (strojništvo), kjer se do neke mere izučite za varilca, lahko pa se preprosto udeležite primernih tečajev za varilne postopke, ki si jih želite obvladati in se priučite na tak način. Za vas smo preverili, kje izvajajo tečaje za varjenje in kako potekajo.

Zavod republike Slovenije za zaposlovanje

Njihovi tečaji so razdeljeni v 3 stopnje različnih zahtevnosti, na vsakem tečaju pa se lahko naučite le ene tehnike varjenja. Npr., če se se odločili za MIG varilni postopek, se boste na tečaju usposobili točno za ta način. Izobraževanje za izbran postopek vključuje tako teorijo kot tudi praktični/strokovni del. Poučili vas bodo vse, kar morate vedeti o teoriji varjenja s precej velikim poudarkom na varstvu pri delu in uporabi zaščitne opreme. Vsak tečajnik ima zagotovljen delovni prostor in naprave oz. material, ki ga za uspešno opravljen preizkus potrebuje.

Poklic varilec si nekdo lahko pridobi tudi v okviru programa nacionalne poklicne kvalifikacije

ZRSZ poklic varilca

NPK

Institut za varilstvo

Institut se nahaja v Ljubljani in je vodilni neodvisni organ, pri katerem lahko opravite tečaje varjenja. Te izvajajo v skladu s smernicami IIW, EWF in DVS ter ISO standardi za izobraževanje. Je hkrati tudi edina šola varjenja, ki jo je odobrilo Slovensko društvo za varilno tehniko.

Naučite se lahko številnih varilnih postopkov,

 • MIG postopek za varjenje
 • MAG postopek za visoko produktivno varjenje
 • TIG postopek
 • RO postopek za reparature in na gradbiščih
 • Uporovno varjenje
 • Spajkanje
 • Plamensko varjenje
 • Varjenje plastike
 • Namensko varjenje za specifične potrebe in materiale

Institut

Podjetja, ki se ukvarjajo v varilstvom

Številna večja podjetja, ki se primarno ukvarjajo z varjenjem, organizirajo lastna izobraževanja in tečaje za varilce. V tem primeru vas izobrazijo točno za tisto delovno mesto, za katerega vas bodo potrebovali. Prednost tega izobraževanja je, da je brezplačno in da imate na podlagi tega zagotovljeno delovno mesto. Slabost pa zna biti, da vas bodo naučili zgolj tisto, kar potrebujejo oni, ne vi. Če vaše želje sovpadajo z njihovimi pa je zadeva super. Predlagamo, da spremljate podjetja, v katerih bi se želeli zaposliti in na ta način tudi preverite, če izvajajo tečaje.

Ostale agencije, družbe in zavodi za izobraževanje

Tečaje varjenja organizirajo številne agencije. Vedno preverite, ali bo tečaj veljaven oz. dovolj kakovosten, da boste potem lahko dobili službo oz. predvsem bodite pozorni na to, da imajo te agencije ustrezna dovoljenja in znanja za poučevanje.

B. Psihofizične sposobnosti 

Osnovna naloga varilca je seveda logično, varjenje oz. spajanje kovin ali nekovin. Obstajajo različni varilni postopki in tehnike, zato je lahko varilec usposobljen za več postopkov.

Ker je varjenje izredno natančno delo, mora biti varilec usposobljen in spreten. Spretnost varilca namreč izjemno vpliva na končno kakovost varjenega spoja.

Glavni pogoj, da lahko opravljate delo varilca je, da ste ročno zelo spretni.

 • Roke morate imeti mirne, gibi morajo biti natančni in lahkotni.
 • Priporočljivo je, da ste v dobri fizični kondiciji, saj so položaji pri varjenju včasih zelo neprijetni.
 • Odlikovati vaš mora še dober vid, sposobnost razlikovanja barv, zdrava pljuča in dobro ravnotežje.
 • Priporočljivo je tudi, da ste sposobni dela na višini ter v ozkih, tesnih prostorih.
 • Za varilska dela na zahtevnejših deloviščih kot so jeklene konstrukcije, tlačne posode in cevovodi, morate dodatno preveriti svoje sposobnosti in pridobi atest o sposobnosti opravljanja zahtevnih varilskih del.
 • Kot varilec morate biti natančni, skrbni in vztrajni, pomaga tudi občutek za reševanje lažjih ali težjih tehničnih problemov.

Marko Hirc, sekretar SKEI za celjsko regijo, pojasni, zakaj je pomembno gojiti varilstvo v Sloveniji: »Ljudje iz držav bivše Jugoslavije prihajajo z dobrim namenom, da si ustvarijo boljši jutri. Ampak vedno ugotovimo, da potrebujejo veliko uvajanja, z njimi pa se mora ukvarjati tudi obstoječi kader. To je velik deficit, ki smo ga v preteklosti zanemarjali. Zato so take stvari, ki se dogajajo v okviru Mednarodno industrijskega sejma, ki dajejo novo priložnost in predstavljajo pomembnost poklica varilca, prvi korak k temu, da se trenuten trend obrne.« (2)

Delovna področja varilca

Prednost varilca je, da lahko dela v mnogih gospodarskih panogah, tako v svoji delavnici oz. terenu kot partner za številna podjetja ali pa kot delavec v izbranem podjetju.

Delovna področja so največkrat

 • delavnice za varjenje večjih ali manjših predmetov
 • večje konstrukcije in cevovodi na terenu
 • instalacije, ki se varijo v prostorih
 • vzdrževalna dela

A pozor, če boste drzni in si boste upali po svetu, se vam obetajo krasne službe. Na spodnji sliki preverite, kam vse lahko potuje varilec po svetu in kje vse lahko dela.

Varilske plače v Sloveniji in Evropi

Evropski trg dela je še vedno nenasiten in številna tuja podjetja še vedno iščejo bolj ali manj izkušene varilce ter ponujajo zelo privlačne delovne pogoje. Če imate kvalifikacije varilca in se sprašujete, ali bi poskusili delati v tujini, smo pripravili kratko analizo mesečnih dohodkov po evropskih državah.

Omeniti velja, da lahko tudi znotraj ene države obstajajo razlike v plačah, ki jih ponujajo delodajalci. Pravzaprav so le-te odvisni od več dejavnikov. Poglejmo katerih:

 • Prva je seveda stopnja izkušenj varilca. Če imate za seboj več let dela, večino zvarov opravite brez težav, pričakujete lahko tudi višjo plačo. Če pa imate malo izkušenj – to ni ovira, da začnete delati z nižjo postavko, ki se bo sčasoma povečala.
 • Drugo vprašanje je velikost podjetja in njegov kapital. Majhni obrati, ki potrebujejo varilce, svojim zaposlenim ne bodo mogli ponuditi takih finančnih dodatkov kot močna podjetja. Vendar to ne pomeni velikih razlik v plačah, čeprav se lahko pojavijo.
 • Zadnji pomemben dejavnik, ki vpliva na raznolikost izplačil varilcev, je lokacija podjetja. Pri delu v velikih mestih ali v bližini lahko pričakujemo višje dohodke. Majhna mesta ponujajo nekoliko slabše finančne pogoje, a so vseeno privlačna.

Pomembno je tudi vedeti, da bo zelo enostavno najti službo za varilce, specializirane za metodo MIG / MAG ali TIG – po takšnih strokovnjakih je največ povpraševanja.

Tudi v Sloveniji so plače odvisne  predvsem od tega, v kateri panogi in katerem podjetju delaš. Žal je slovenska praksa še vedno taka, da raje preko agencij najemajo varilce iz bivših jugoslovanskih republik, ki jim ni problem delati za 500 evrov, naši varilci pa sprejemajo zaposlitve v Avstriji, kjer je mesečna plača 2x ali 3x višja od slovenske (1).

Poklic varilec – deficitarni poklic

Po podatkih Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI) s pričetka leta 2019 naj bi v Sloveniji primanjkovalo več 100 varilcev, zaradi česar se ta poklic uvršča  med deficitarne poklice.

Spodaj preverite, kako izjemno narašča potreba po varilcih glede na podatke Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje .

Je poklic varilca rezerviran samo za moške? 

Da se varjenja ne lotevajo samo moški, nam zna povedati gospa Darja, ki ni dobila zaposlitve kot ekonomski tehnik. Ker je prebrala, da je povpraševanja po varilcih na trgu kar precej, se je pogumno odločila, da se bo vpisala na tečaj varjenja. Seveda je bilo ogromno dvomov tako na njeni strani, kot na strani njene okolice, a je tečaj zaradi radovednosti in želje po zaposlitvi vseeno izpeljala. Kmalu je tudi sama ugotovila, da je ta poklic daleč od moškega dela, saj

 • ne potrebuješ fizične moči
 • ampak delovno spretnost,
 • občutek za detajle in
 • veselje do dela.

Po pridobljenem certifikatu se je prijavila na delovno mesto v podjetju Akrapovič in bila tudi sprejeta. Danes tam dela z veseljem, doda pa tudi, da na tem področju dela vse več žensk. (3)

Sklep

Vsekakor ne bomo rekli, da je poklic varilec enostaven. Večkrat varilec dela v zahtevnih razmerah, delo zna biti naporno in dolgotrajno. A kljub vsemu lahko rečemo nekaj, kar velja za vse poklice. Če vas dejavnost veseli, če si takega dela želite, imate vse možnosti da postanete uspešni in delate z veseljem. Sploh če se ne osredotočite samo na eno področje (tako vsebinsko kot geografsko), so vam vrata na široko odprta. Priložnosti in dobrih zaslužkov je v tej branži več kot dovolj!

Viri

1 | Cekin.si

2 | Celjski sejem

3 | Varjenje je tudi poklic za ženske

Profesionalna industrijska oprema

polnjena-varilna-zica-naslovna

Polnjena varilna žica Lincoln Electric

Polnjena varilna žica omogoča lažje varjenje za uporabnika, zato vam v  današnjem prispevku predstavimo in natančno opišemo karakteristike varilnih žic, ki so na voljo tudi pri SQS, proizvaja pa jih eden svetovno najbolj priznanih podjetij, Lincoln Electric. (1)

Skupina varilnih žic Outershield ponuja samo najboljše za varjenje!

Prepričajte se, zakaj bi jo preizkusili in kasneje redno uporabljali.

MAG varjenje s kovinsko polnjeno elektrodo (138). Odstranjevanje žlindre ni potrebno.

1. OUTERSHIELD® varilna žica

Glede na vrsto in sestavo polnila ali jedra žic lahko ločimo štiri glavne skupine, od katerih je vsaka zasnovana za posebne namene:

  • Metal Cored (M)
  • Flux-cored (B)
  • Flux-Cored (R, P, V, W, Y, Z)
  • Solid (S)

Outershield varilna žica se v praksi uporablja za visoke stopnje nanašanja »depozita«, na primer varjenje v pršečem načinu. Takšna vrsta žice se lahko uporablja tudi za pozicijsko varjenje ali uporabo tudi pri kratekem obloku. Outershield žica ima zelo malo vbrizgov in je brez žlindre. Varilni žici z oznako Outershield MC 710-H »SG 2« in MC 715-H »SG 3«. se uporabljata kot MAG varjenje s kovinsko elektrodo in sta po ISO standardih označen s 138.

Uporabijo se lahko skoraj enake varilne tehnike, vendar Outershield varilna žica omogoča lažje varjenje in bolj odporen oblok, bolj enakomeren videz kroglic in manjše število varilnih napak. Prednost je, da varilcem MAG varilnega postopka v EU ni treba opraviti dodatnega certificiranja. Njihove kvalifikacije veljajo tudi za varjenje s kovinsko polnjeno žico (ISO 9606, del 1, objavljen je bil novembra 2013 in nadomešča EN287, del 1, objavljen oktobra).

polnjena-varilna-zica

2. OUTERSHIELD® polnjena varilna žica

Metal Cored polnjena varilna žica je izdelana tako, da dobimo zelo nizko vsebnost vodika v »zvaru« (HDM <1,5 ml / 100 g). Zmanjšuje tveganje razpok zaradi vodika na minimum.

vsebnost-kisika

Vsebnost vodika v varilni žici Outershield MC710-H in MC715-H v odvisnosti od časa po razpakiranju. Skladiščenje je potrebno v ustreznih delavniških pogojih.

Tipične aplikacije zajemajo vse vrste zvarov, ki jih omogoča polnjena varilna žica:
pršeči način varjenje tudi navzdol, kratek oblok v vseh položajih, vključno z varjenjem korena in pulzni načini v vseh položajih.

Karakteristike:

 • visoke stopnje taljenja in nanašanja zaradi “cevaste” narave elektrode (dobimo večjo gostoto toka kot pri MAG polnih žicah)
 • visoka odpornost proti pomanjkanju penetracije ali hladnih vnosov »lack of penetration«, kar se lahko pojavi pri polni žici postopka MAG pri varjenju debelejših plošč
 • širši in bolj enakomeren profil penetracije
 • boljša tolerance od polnjene žice proti poroznosti, ki jo povzročajo onesnaženja (rja, ostanki barv, temeljni premazi, olja, itd.)

Mešanice argona so najbolj uporabljane pri varjenju (Ar / CO2 80/20, Ar / CO2 90/10, kot tudi nekatere trikomponentne mešanice plinov), vendar so posebne vrste žic zasnovane tudi za delo s samo CO2 plinom (Outershield MC 710C-H). Kljub samo uporabi CO2 plina so zvari zelo podobni trdnim žicam vendar imajo manjše število silikatnih otokov.

Kje se uporablja polnjena varilna žica Outershield®:

 • jeklene izdelave,
 • težka mehanizacija,
 • ladjedelništvo
 • avtomobilska industrija in robotsko varjenje,
 • konstrukcije na morju
profil-penetracije

Makro presek zvara a4, položaj PB / 2F. Zunanji ščit MC 710 – V 1,6 mm

kotni-zvar

Kotni zvar po mehanskih preskusih: polnjena žica MC710-H

Kotni zvar po mehanskih preskusih: polna žica SG2

3. Polnjena varilna žica – prikaz izdelave

Izdelava žice je preprosta, kot prikazuje spodnja slika, začne z izdelavo traku, na sredino tega traku se nasuje prašek in trak zvije v cev.

izdelava-varilne-zice

Gostota toka je glavni dejavnik, ki določa hitrost taljenja žice, hitrost usedanja »depozita« (kg / h), penetracijo in odpornost proti hladnim zvarom, kar se izraža z razmerjem med pretokom toka in površino prečnega prereza žice »kovinske cevi«. Varilni tok teče lažje skozi cev zaradi nižje električne odpornosti (odpornost jekla je manjša kot odpornost praška zato električni tok teče samo po jeklu in ne po prašku).

Pri isti jakosti varilnega toka (amperaži) manjši prerez varilne žice zagotavlja večjo gostoto varilnega toka (A / mm2), kar pa nam povečuje stopnjo taljenja varilne žice.

Primer – gostota varilnega toka na presek žice A / mm²:

 • FCAW – polnjena žica fi 1,2 mm S = 0,5 mm² »realni presek «
 • GMAW – polna žica fi 1,2 mm s = 1,13 mm² »realni presek «

Pri istem delovnem toku »amperaži« je gostota varilnega toka večja na presek žice

Delovni tok 300 amperov

 • Polna žica 1,2 mm »300A/1,2 mm2 = 265 Amperov/ mm² «
 • Polnjena žica 1,2 mm »300A/0,5mm2 = 597Amperov/ mm²«

Gostota varilnega toka na milimeter preseka 2,25 krat večja kot pri polni žici.

4. Tipi žic

tipi-zic

7. Priporočljivi parametri

priporocljivi-parametri

8. Zaključek

Varjenje s polnjenimi žicami bo vedno lažje za uporabnika, oblok je bolj odporen na napake varilca, tvorijo se lepše kroglice, omogoča boljšo odpornost na površinske kontaminacije kot je npr. rja in ustvarja lepše zvarne spoje. Koristi izhajajo iz cevaste narave žice, polnjene s praškom. Za MAG varilce vam ni treba opraviti dodatnega certificiranja. Polnjena varilna žica dobro delujej v razpršenem ali kratko obločnem območju na vseh varilnih aparatih CV-konstantne napetosti kot so: (Powertec, Flextec, Speedtec, Power Wave) in hkrati ohranja prednost pred trdnimi žicami, posebej z naprednimi pulznimi oblikami ( RapidArc, RapidX , Precision pulse).

Ponudba polnjenih žic Outershield® podjetja Lincoln Electric zajema skoraj vse vrste osnovnih materialov, ki se uporabljajo v jeklenih konstrukcijah, težkih strojih, ladjedelništvu, avtomobilski industriji in robotskem varjenju, konstrukcijah na morju.

Viri

1 |  Lincoln Electric

Andrej Dolžan

Specialist za varjenje v podjetju SQS.

lincoln-electric-v-akciji

Lincoln Electric v akciji

Ugodna ponudba Lincoln Electric aparatov in opreme

Spoznajte enega najbolj vrhunskih proizvajalcev, Lincoln Electric v akciji, tokrat ponujamo super cene za:

 • varilni aparat Powertec i250C Advance
 • varilni aparat Speedtec 405SP
 • plazemski rezalnik Tomahawk 1538
 • varilna maska 18540

Powertec i250C Advanced

 • Redna cena3.180,00 €

  Brez DDV

 • Akcijska cena2.385,00 €

  Brez DDV

Preberite več o izdelku varilni aparat Powertec.

Speedtec 405SP

 • Redna cena8.780,00 €

  Brez DDV

 • Akcijska cena6.580,00 €

  Brez DDV

Preberite več o izdelku varilni aparat Speedtec 405SP.

tomahawk-1538

Tomahawk 1538

 • Redna cena3.430,00 €

  Brez DDV

 • Akcijska cena2.570,00 €

  Brez DDV

Preberite več o izdelku plazemski rezalnik Tomahawk 1538.

viking-1840

Viking 1840

 • Redna cena216,00 €

  Brez DDV

 • Akcijska cena162,00 €

  Brez DDV

Preberite več o izdelku varilna maska Viking 1840