Politika zbiranja, hrambe in varovanja osebnih podatkov


1. Podatki podjetja – upravljavca osebnih podatkov

Podjetje: SQS d.o.o.
Naslov: Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana Črnuče
Elektronska pošta: info@sqs.si
Telefonska številka: +386 1 292 60 18
Spletna stran: www.sqs.si
Davčna številka: 82181039
Matična številka: 7183402000

Zakoniti zastopnik: direktor Tomaž Čuk

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, edukativnega obveščanja, informacijsko – tržnega obveščanja, pospeševanja prodaje, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in storitev strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.
 

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo:

  • naslov elektronske pošte,

  • ime,

  • priimek.

3. Obdelovalci osebnih podatkov in iznos

Poleg podjetja SQS d.o.o. (njegovih zaposlenih) osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki podjetju nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, zunanji tržniki, trženjska, raziskovalna in analitična podjetja, zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov. Vsi obdelovalci so zakonsko in pogodbeno zavezani skladnosti z GDPR.

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

4. Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

5. Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:

  • vpogled,

  • popravek,

  • popoln izbris,

  • omejitve obdelave,

  • ugovor obdelavi,

  • prenosljivost obdelave.

  • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

V kolikor smatrate, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu s podanim soglasjem in z veljavno zakonodajo, imate pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu. 

SQS d.o.o.POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV