Prehrambena industrija: Izzivi in rešitve za varnost potrošnikov in delavcev

Prehrambena oz. živilska industrija se vsak dan sooča z izzivi. Ti vplivajo na varnost, kakovost in učinkovitost proizvodnje. Poleg številnih nevarnosti, ki vplivajo na varnost tako delavcev kot potrošnikov je tudi eden izmed najmanj očitnih, a hkrati najbolj resnih – pojav vnetljivega prahu. Ta nevidni, a izjemno nevaren dejavnik lahko povzroči katastrofalne posledice. Te lahko vključujejo eksplozije, poškodbe osebja, izgubo premoženja in prekinjeno delovanje proizvodnje.

V prispevku bomo zapisali nekaj osnov o prehrambeni industriji, nato pa se bomo posvetili razumevanju pojavnosti vnetljivega prahu v prehrambeni industriji. Raziskali bomo, kaj natančno je vnetljiv prah oz. eksploziven prah ter kakšne so njegove nevarnosti. Pogledali bomo tudi, kako lahko vpliva na proizvodne procese v prehrambeni industriji. Poleg tega se bomo osredotočili na ukrepe, ki jih živilska industrija lahko sprejme za preprečevanje nevarnosti vnetljivega prahu. Pregledali bomo najboljše prakse in tehnologije, ki so na voljo za reševanje tega problema.

Z našim poglobljenim razumevanjem vnetljivega prahu in pristopi za njegovo obvladovanje, si lahko prehrambena industrija prizadeva za zagotavljanje varnih, učinkovitih in trajnostnih proizvodnih procesov. Ti bodo dolgoročno bodo varovali tako zaposlene kot tudi potrošnike.

Prehrambena industrija v Sloveniji


Prehrambena industrija v Sloveniji igra pomembno vlogo v gospodarstvu države. Gre za sektor, ki zajema proizvodnjo hrane in pijač ter njihovo distribucijo. Slovenija ima bogato kmetijsko tradicijo in ugodne naravne pogoje. Ti posledično omogočajo raznoliko pridelavo surovin, kot so sadje, zelenjava, meso, mleko, ribe in drugo.

Nekatere ključne značilnosti živilske industrije v Sloveniji vključujejo:

 1. Raznolikost izdelkov. Slovenska prehrambena industrija proizvaja širok spekter izdelkov, vključno s tradicionalnimi lokalnimi specialitetami in mednarodno priljubljenimi živili.
 2. Kakovost in sledljivost. Slovenija je znana po visokih standardih kakovosti in sledljivosti svojih prehrambnih izdelkov. Številna podjetja izvajajo nadzor nad celotnim procesom proizvodnje, od pridelave surovin do končnega izdelka.
 3. Inovacije. Podjetja v slovenski prehrambeni industriji se nenehno trudijo za inovacije, bodisi pri razvoju novih izdelkov, embalaže ali tehnoloških procesov proizvodnje.
 4. Tradicija in lokalna identiteta. Veliko slovenskih prehrambenih podjetij se ponaša s tradicijo in poudarja lokalno identiteto. To je še posebej izraženo v proizvodnji tradicionalnih lokalnih jedi in izdelkov.
 5. Izvoz. Prehrambena industrija ima pomembno vlogo v izvozu slovenskih izdelkov. Številna podjetja svoje izdelke uspešno tržijo na mednarodnih trgih, kjer cenijo kakovost, okus in inovativnost slovenskih proizvodov.
 6. Okoljska osveščenost. V zadnjem času se vedno več pozornosti posveča okoljskim vprašanjem v prehrambeni industriji, kot so trajnostna pridelava, embalaža in zmanjševanje odpadkov. Slovenska podjetja se odzivajo na te trende z uvedbo okolju prijaznih praks in izdelkov.
Prehrambena industrija v Sloveniji

Kljub izzivom, ki jih prinaša globalno konkurenčno okolje, slovenska prehrambena industrija ostaja pomemben del nacionalnega gospodarstva in pomemben vir zaposlitev. S stalnim poudarkom na kakovosti, inovacijah in trajnosti ima sektor potencial za nadaljnjo rast in razvoj.

Prehrambena industrija in izzivi, ki vplivajo na varnost

Živilska industrija se sooča tudi s številnimi izzivi glede varnosti, med najpogostejše sodijo:

 1. Mikrobiološka varnost. Eden od ključnih izzivov je zagotoviti varnost pred mikrobiološkimi onesnaževali, kot so bakterije, virusi in paraziti, ki lahko povzročijo bolezni pri ljudeh. To lahko vključuje kontaminacijo hrane med proizvodnjo, predelavo, shranjevanjem ali pripravo.
 2. Kemična varnost. Druga pomembna skrb je varnost pred kemičnimi onesnaževali, kot so pesticidi, težke kovine, antibiotiki, dodatki in strupene nevarne snovi. Ti se lahko znajdejo v hrani iz različnih virov, vključno s kmetijskimi praksami, embalažo, čistili in onesnaženjem okolja.
 3. Fizična varnost. Prehrambeni izdelki morajo biti tudi varni glede na morebitne fizične nečistoče, kot so koščki stekla, kovine ali plastike. Ti se lahko znajdejo v hrani med proizvodnjo ali pakiranjem.
 4. Alergeni. Alergeni so snovi, ki lahko pri nekaterih ljudeh povzročijo alergijske reakcije. Zagotavljanje informacij o prisotnosti alergenov v hrani je ključnega pomena za varnost potrošnikov. Zato je pomembno, da živilska industrija ustrezno označuje in nadzoruje alergene v svojih izdelkih.
 5. Tehnološki izzivi. Spremembe tehnologije, vključno z avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnih procesov, lahko prinesejo nove varnostne izzive. Ti so npr. varnost podatkov, kibernetski napadi in tveganja za varnostno integriteto proizvodnih sistemov.
 6. Globalna oskrbna veriga. Prehrambena industrija je vedno bolj odvisna od globalne oskrbne verige, kar lahko predstavlja dodatne varnostne izzive, povezane s spremljanjem in nadzorom nad kakovostjo in varnostjo surovin ter končnih izdelkov.
Izzivi v prehrambeni industriji, ki vplivajo na varnost

Za reševanje teh izzivov prehrambna industrija uporablja različne strategije in pristope. Ti vključujejo uporabo sistema sledljivosti, implementacijo standardov kakovosti in varnosti hrane, redni nadzor in testiranje ter izobraževanjem zaposlenih o varnostnih postopkih in smernicah. Sodelovanje med vladnimi agencijami, industrijo, akademskimi institucijami in potrošniki je ključnega pomena za zagotavljanje varne prehrane za vse.

Industrijsko čiščenje – osnovna strategija za zmanjšanje tveganja za delavce in okolje

Da bi lahko preprečili vse zgoraj naštete nevarnosti, je v prehrambeni industriji oz. v živilskem sektorju potrebno poskrbeti za odlično higieno in preprečevanje vnetljivega prahu. Neustrezno reševanje le-te tega ima lahko resne posledice, če ju ne obravnavamo ustrezno.

Ohranjanje ustrezne higiene je bistvenega pomena v živilski industriji za preprečevanje širjenja bolezni oz. naštetih nevarnosti. Do kontaminacije živil lahko pride na različne načine. Npr. z nepravilnim ravnanjem, neustreznim čiščenjem opreme in površin ter neustreznim skladiščenjem surovin in končnih izdelkov.

Industrijsko čiščenje

To lahko povzroči rast škodljivih bakterij, virusov in drugih patogenov, ki lahko povzročijo bolezni, ki se prenašajo s hrano. Za preprečevanje širjenja bolezni in ohranjanje higiene v živilski industriji morajo proizvodni obrati izvajati ustrezne postopke in prakse. To vključuje redno čiščenje in razkuževanje opreme in površin, pravilno skladiščenje in ravnanje s surovinami in končnimi izdelki ter usposabljanje zaposlenih o dobrih higienskih praksah.

Vnetljiv prah v prehrambeni industriji predstavlja veliko tveganje

Znano je tudi, da obrati za predelavo hrane proizvajajo velike količine vnetljivega prahu. Ta lahko predstavlja veliko nevarnost požara in eksplozije, če z njim ne ravnate pravilno. Vnetljiv prah je opredeljen kot vnetljiva trdna snov v obliki delcev, ki predstavlja nevarnost požara ali eksplozije, če se nahaja v zraku.

V obratih za predelavo hrane pogosti viri vnetljivega prahu vključujejo moko, sladkor, kakav v prahu ter različne druge praške in delce hrane. Ko vnetljiv prah lebdi ali je razpršen v zraku prostora predelovalnega obrata, in pride prah v stik z virom vžiga, kot je iskra ali plamen, je možna eksplozija prahu. Eksplozija lahko povzroči katastrofalne izgube življenj, poškodbe in uničenje objekta.

vnetljiv prah

Skladne rešitve za zbiranje prahu za živilsko industrijo

Nederman ponuja vrsto izdelkov in sistemov, zasnovanih za učinkovito zajemanje, zadrževanje in nadzor prahu v prehrambeni industriji za higieno in eksplozivna okolja v skladu z zahtevami EN, ATEX & NFPA.

Sistemi za zbiranje prahu

Nederman ponuja sisteme za odsesovanje oz .zbiranje prahu ATEX, ki so zasnovani za varno zajemanje in odstranjevanje prašnih delcev iz zraka. Ti sistemi uporabljajo različne filtrirne tehnologije, kot so vrečasti filtri ali kartušni filtri, da zagotovijo učinkovito odstranjevanje prahu in hkrati zmanjšajo tveganje eksplozij.

MCP_SmartFilter

Odsesovalne roke in pokrovi

Nederman proizvaja odsesovalne roke in pokrove za uporabo v posebnih conah ATEX za zajemanje prahu neposredno pri viru. Te naprave so prilagodljive in jih je mogoče prilagoditi, da dosežejo točke nastajanja prahu, kar učinkovito preprečuje razpršitev prašnih delcev v okoliško atmosfero.

odsesovalne-roke

Sistemi za zaščito pred eksplozijami

V okoljih, kjer obstaja nevarnost eksplozije prahu, Nederman ponuja sisteme za zaščito pred eksplozijo. Ti izolirajo ali dušijo učinke eksplozije, ščitijo objekt, stroje in zaposlene. Taki sistemi običajno vključujejo protieksplozijske odprtine, izolacijske loputne ventile, rotacijske zračne zapore za prekinitvena vrata, brezplamenske ventilacijske sisteme za zaznavanje/gašenje isker in varnostne sisteme za kemično izolacijo/kemično zatiranje.

Pametni sistemi Nederman podpirajo varčevanje z energijo, avtomatizirajo, optimizirajo procese čiščenja, izboljšajo operativno učinkovitost ter zagotavljajo spremljanje v realnem času in vpogled v podatke za bolj kompetentno upravljanje objektov. V primeru eksplozije prahu bo pametni sistem sledil standardoma ATEX in NFPA za zaustavitev sistema, vključno s pošiljanjem opozoril in sporočil upraviteljem, da se lahko hitro odzove.

odsesovalne naprave

Prehrambena industrija in prah – zaključek

Na splošno je ravnanje z vntljivim prahom v obratih za predelavo hrane zapletena in zahtevna naloga, ki zahteva proaktiven in celosten pristop. Z izvajanjem ustreznega inženirskega nadzora, usposabljanja in postopkov spremljanja lahko upravljavci obratov zmanjšajo tveganje požara in eksplozije ter zagotovijo varnost svojih zaposlenih in okoliške skupnosti.

Obrnite se na naše SQS strokovnjake za vnetljiv prah, če želite izvedeti več in se prepričati, da je vaša prehrambena oz. živilska industrija varna, učinkovita in skladna s predpisi.